// Moto Świat Andrzej Świat

Polityka prywatności

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

Moto Świat Andrzej Świat z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Cisowa 2, tel: 508 108 308, adres e-mail: serwis@moto-swiat.eu

treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby jak również przekazaniu przedmiotu naprawy osobie właściwej.

składana/rejestrowana w rejestrze przyjęć usług do realizacji – treść jednakowa i do zapoznania się klientów została zamieszczona poniżej w treści klauzuli.

-

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

-

-

Masz pytania?

508 108 308